GEBRUIKERSVOORWAARDEN TRAVWIZARDS.COM

Een overeenkomst tussen Travwizards en een deelnemer aan het platform wordt geregeerd door de “Gebruikersovereenkomst”, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56 402 554. Onder aan deze inleiding kunt u de uitgebreide overeenkomst downloaden. Het platform travwizards.com is een onafhankelijk reisplatform waarop bezoekers en reisspecialisten/experts en informatieleveranciers vrijblijvend met elkaar in contact worden gebracht. 

PDF GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Travwizards.com is een gratis consumentenplatform waar bezoekers professionele reisexperts ontmoeten die elk gespecialiseerd is in een bepaalde bestemming of reisthema. Het platform biedt uitstekende zakelijke mogelijkheden voor erkende reisexperts, reisbranche-ondernemers en verkeersbureaus om actief deel te nemen in dit groeiend segment van de reiswereld.

Reisexperts zijn professionals die gespecialiseerd zijn in een bestemming of reisthema. Ingeval ze een reisaanbod doen, zorgen ze ervoor dat bij het afsluiten van een reisovereenkomst een erkende garantieregeling voor reisgelden van toepassing is. Dit ter bescherming van de reisgelden van de bezoeker.

Hoewel travwizards met grote zorg de selectie van deelnemers heeft verzorgd en deze inspanningen hebben geleverd om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen, kan travwizards niet instaan voor de juistheid en/of de volledigheid van deze informatie.

De doorverwijzing van een bezoeker naar een deelnemer aan het platform is gratis, vrijblijvend en leidt tot geen enkele verplichting voor noch de bezoeker, noch de betreffende deelnemer aan het platform.
Alleen wanneer van tevoren tussen een deelnemer en bezoeker wordt overeengekomen dat vervolginformatie en/of een uit te werken offerte kosten met zich meebrengt, mag door de deelnemer (met goedkeuring vooraf door de bezoeker) kosten in rekening worden gebracht.

Mochten bezoeker en reisexpert geheel op eigen initiatief de wens hebben om tot enige reisovereenkomst te komen, dan betreft dat een directe en rechtstreekse overeenkomst tussen reisexpert en bezoeker die geregeerd wordt door (van tevoren) door de betreffende reisexpert verstrekte voorwaarden.

Informatieleveranciers verstrekken informatie over een land, streek, stad e.d. Hiermee ondersteunen zij de informatie van de reisexperts op het platform.
Informatieleveranciers hebben hun eigen presentatie op het platform waarop zij verwijzingen naar hun website en Social Media plaatsen. Het is niet toegestaan om rechtstreekse verwijzingen naar commerciële partijen in het betreffende gebied te plaatsen.

Het platform travwizards.com biedt zélf geen reizen of bestemmingsinformatie aan.
De informatie op het platform Travwizards is gebaseerd op aangeleverde informatie door de deelnemers. Travwizards aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van gegevens van dit platform of informatie die verstrekt wordt door onze deelnemers.